Ontdek hoe ERP voor de zorg tandartsen helpt bij het optimaliseren verbeteren van bedrijfsprocessen.

Wereldwijd is er een digitale transformatie aan de gang, ook in de zorgsector. De transformatie heeft positieve invloed op huisartsen, zorginstellingen, maar ook op tandartsen. Tandartsen kunnen meeprofiteren van de voordelen van ERP software. De bedrijfssystemen binnen de zorg zijn bijzonder.
Zij hebben speciale functionaliteiten die tandartsen bijvoorbeeld helpen bij optimaliseren van klant- of patiëntrelatieprocessen. Dit is een stuk CRM, een belangrijk onderdeel van ERP. Daarnaast is bijvoorbeeld belangrijk wanneer er in het elektronisch patiëntendossier wordt aangegeven dat een patiënt een bepaald medicijn nodig heeft, dat het ook wordt aangekocht. Dat is een belangrijk onderdeel van inkoopmanagement.
Daarom willen wij ERP-software voor tandartsen en de zorgsector uitlichten om te laten zien hoe tandartsen de voordelen kunnen benutten. Eerst moet uitgelegd worden wat ERP-software is.

ERP voor de gezondheidszorg

ERP-systemen zijn voor de zorg speciaal gemaakt om kosten te besparen, efficiency te verbeteren en effectiviteit te vergroten. Dit zorgt ervoor dat individuele aandacht voor patiënten verbeterd wordt, iets waar elke patiënt bij gebaad is.
Een voorbeeld is hier van het elektronische patiëntendossier. In het elektronische dossier wordt door een arts aangegeven dat de patiënt een bepaald soort medicijn nodig heeft. Dit voert hij in op een tablet. In het verleden moest de arts naar de apotheek in het ziekenhuis lopen om een aavraag te doen bij het personeel met een formulier. Met het dossier op de tablet is dat nier meer nodig, het gaat nu automatisch. Dat scheelt tijd, tijd wat besteedt kan worden aan een patiënt.

Functionaliteiten van ERP voor de zorg

Daarnaast komt er een stukje inkoop- en voorraadbeheer bij. Wanneer er medicijnen worden gevraagd, wordt er gekeken of het medicijn in voorraad is. Met ERP-software gebeurt dat automatisch. Het is mogelijk om een minimale drempel in te voeren hoeveel van een bepaald soort medicijn aanwezig moet zijn in de voorraad. Wanneer deze drempel wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gegeven dat er meer van het medicijn moet worden ingekocht. Dat is een stuk inkoop- en magazijnbeheer.

ERP voor tandartsen

Tandartsen kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software met een CRM-module waarin geïntegreerd afsprakenbeheer aanwezig is. De dagelijkse gang van zaken van een tandarts is meestal op schema gebaseerd. Vooral in grotere praktijken wordt afsprakenbeheer al snel verwarrend als het niet centraal georiënteerd is.

Het digitale patiëntendossier en afspraakbeheer

In tijden van digitale transformatie kunnen tandartsen en zorginstellingen gebruik maken een digitale patiëntendossier. Alle belangrijke informatie wordt daarin opgeslagen, bijvoorbeeld welke behandelingen al zijn uitgevoerd en welke medicijnen een patiënt gebruikt.
Daarnaast is het eenvoudiger om te zien wanneer iemand weer langs zou moeten komen voor een herhaalafspraak.

Vind de juiste software voor jouw tandartspraktijk 

Veel bedrijven vinden het niet eenvoudig om een geschikte bedrijfssoftware te kiezen. De ERP-markt is verschilt in functionaliteiten. Het is belangrijk dat tandartspraktijken zich betrokken houden bij hun eigen individuele wensen en hun doelen definiëren die met de introductie van nieuwe software bereikt moeten worden.

De invloed van de digitale transformatie op ERP-software

Door de digitale transformatie gebeurt er veel op het gebied van software, ook ERP-software. Waar vroeger je eenmalig als klant betaalde voor software, is het nu gebruikelijk dat software als een service wordt gezien. Wat houdt dit precies in?
Software, ook ERP-software wordt vaker als een online dienst aangeboden. Het wordt vaak software-as-a-service genoemd, Saas in het kort. Dit betekent als voorbeeld dat je contract per maand of jaar afneemt voor software.
Daarnaast kan veel software op een cloudserver worden geïnstalleerd, waardoor de software niet in-house is. Dit scheelt tijd en moeite in het onderhouden van de software en hardware van je eigen servers.

Pin It on Pinterest