CRM software voor tandartsen

Ontdek hoe CRM voor de gezondheidszorg tandartsen helpt bij het optimaliseren van klantrelatieprocessen.

Digitalisering is alomtegenwoordig en vindt ook zijn weg naar de zorgsector. Op deze manier kunnen ook huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten of andere zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, profiteren van de voordelen van bedrijfssoftware. Gezondheidszorgsystemen hebben speciale functies die zorginstellingen helpen bij het ontwerpen en optimaliseren van klant- of patiëntrelatieprocessen. Daarom willen we CRM-software voor de zorgsector onder de loep nemen en laten zien hoe en op welke gebieden tandartsen kunnen profiteren van het gebruik van CRM-software. Eerst moet echter de volgende vraag worden beantwoord: Wat is een CRM-systeem eigenlijk?

Beheer van klantrelaties

Klantrelatiebeheer wordt klantrelatiebeheer (kortweg CRM) genoemd. Ook in dit land wordt de afkorting CRM gebruikt. Het omvat de consistente afstemming van een bedrijf op zijn eigen klanten en het bijbehorende systematische ontwerp van alle klantrelatieprocessen. In het tijdperk van digitale transformatie wordt voor dat laatste meestal een apart systeem gebruikt. CRM-systemen stellen bedrijven in staat om alle klantrelatieprocessen digitaal weer te geven en deze binnen de software te beheren, te controleren, te optimaliseren en te automatiseren. De industrie heeft echter zijn eigen specifieke eisen voor een adequaat systeem.

Crm voor de gezondheidszorg

De CRM systemen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in zorginstellingen. Ze onderscheiden zich bijvoorbeeld van generieke CRM-systemen doordat ze de uitwisseling van gegevens met laboratoriuminformatiesystemen ondersteunen. Bovendien kunnen contacten in deze systemen meestal aan meerdere faciliteiten worden toegewezen. Artsen kunnen bijvoorbeeld aan verschillende klinieken worden toegewezen. Daarnaast is een veelgehoorde reden dat papierloos werken een doelstelling is.

CRM-software voor tandartsen

Binnen deze groep branchespecifieke systemen zijn er ook specifieke softwareoplossingen voor tandartspraktijken die tandartsen ondersteunen in hun hectische dagelijkse bedrijfsvoering. Welke functies een bijzonder belangrijke rol spelen, wordt onder andere in het volgende als voorbeeld onderzocht.

Afsprakenbeheer

Het werk van tandartsen is voornamelijk op afspraak gebaseerd. Een centraal afsprakenbeheer helpt tandartsen en tandartsassistenten om altijd alle aankomende en lopende afspraken bij te houden. Op deze manier kunnen ruimtes en apparatuur vooraf optimaal worden voorbereid op de afspraak en wordt er efficiënt gebruik gemaakt van personeel. Door de centrale oriëntatie van de RM-software voor tandartsen hebben alle medewerkers altijd toegang tot afsprakenbeheer en zijn ze daardoor altijd in staat om informatie te verstrekken aan patiënten; telefonisch of persoonlijk in de praktijk op locatie.

Digitale patiëntendossiers

Daarnaast kunnen zorginstellingen veel baat hebben bij het gebruik van een digitaal patiëntendossier. In het patiëntendossier wordt alle belangrijke informatie over een patiënt opgeslagen; van behandelingen en interventies tot voorgeschreven medicijnen of bekende intoleranties. Daarnaast kan informatie over het digitale patiëntendossier worden gedeeld met andere zorginstellingen, waardoor een naadloze uitwisseling van informatie wordt gewaarborgd en alle behandelende artsen te allen tijde over alle belangrijke informatie beschikken. Dit speelt met name een belangrijke rol als het gaat om een transfer; bijvoorbeeld wanneer een tandarts verwijst naar een orthodontist of kaakchirurg.

Patiëntenwerving

Daarnaast kunnen softwareoplossingen in de zorg ook worden ingezet voor patiëntenwerving. Hiervoor is het aan te raden om de CRM-software te koppelen aan je eigen website. In tijden van digitale transformatie fungeert dit ook als een soort virtueel boegbeeld van de eigen praktijk. Patiënten kunnen in de gelegenheid worden gesteld om navraag te doen of afspraken aan te vragen. Via de interface worden deze gegevens vervolgens direct doorgestuurd naar het CRM-systeem en vervolgens naar de betreffende verantwoordelijke medewerker. Dit zorgt ervoor dat alle aanvragen centraal kunnen worden bekeken en automatisch aan de juiste entiteit worden toegewezen.

Privacy

Op medisch gebied worden zeer gevoelige, persoonlijke gegevens gebruikt, die ten koste van alles moeten worden beschermd. Branchespecifieke CRM-systemen voor de gezondheidszorg zijn gestandaardiseerd om aan deze hoge eisen te voldoen en tandartspraktijken te ondersteunen bij het voldoen eraan.

Pin It on Pinterest